Profesionalita v tlumočení

Práce překladatele v simultánním nebo konsekutivním překladu je velice náročná, pracovník musí být pohotový, neustále být ve střehu a proto při delším by se měl střídat s jiným tlumočníkem.
Nejvíce používané je takové, kde se tlumočník střídá po krátkých projevech s řečníkem, překládá po oddílech a tudíž je nutné překládat co nejpřesněji, aby nedošlo k omylu ohledně tlumočení. Přesné musí být taky soudní nebo úřední tlumočení, kde při omylu můžou nastat nedozírné škody.

Odborníci v překladu

Proto je téměř nutností, aby při tlumočení byl odborník s potřebnou kvalifikací, kterého vám propůjčí naše firma. Tito překladatelé jsou vám pak nápomocni nejen v práci, ale i při mimopracovních aktivitách pořádanými firmou nebo soukromě.

Marmel
</div>


            <div class=
Profesionalita v tlumočení
4 (80%)1
Vesel
</div>

<div class=