Problém s bezdomovci

Naše vyspělá demokratická společnost nám přinesla nejen miliardáře, ale taky chudáky, sotva přežívající a taky lidi, kteří nemají kam jít a nezbývá jim tak, než přežívat na ulicích, pod mosty, ve starých trafostanicích. Obce si s nimi nevědí rady, charity žebrají o peníze a staré šatstvo, odpadové potraviny. aby jim mohly alespoň v zimním období zajistit ochranu před umrznutím a smrtí hladem. Sociální byty existují v omezené míře, stát nechal na největších chudácích bohatnout spekulanty s ubytovnami, kteří ždímají z nejchudších přemrštěnými nájmy státní příspěvky na bydlení.

Možná řešení

Obce, ale nejen ony, by si měly uvědomit, že sociální bydlení může být taky mnohem levnější, než obcemi stavěné, rekonstruované, či provozované obecní byty a ubytovny. Stačilo by využít to, co funguje například v Americe desítky let. Totiž mobilní domy.

Problém s bezdomovci
5 (100%)1