Možné netradiční problémy

Poslední dobou se stále více množí případy, kdy se na firmy, zabývající se výstavbou, opravami, čištěním a revizemi odpadového či vodovodního potrubí nejrůznějšího druhu, stále častěji obracejí uživatelé jak rodinných domů, tak firem s prosbami o pomoc při náhlých přírodních katastrofách. Jde zejména o problém, kdy náhlé přívalové deště zahltí kanalizační řad a přetlak z něj pak způsobí průnik vod do přípojek odpadů z okolních staveb. Takové problémy jsou poslední dobou v souvislosti se stále většími výkyvy počasí pořád častější.

Doplňková řešení

Jelikož není možné objekty přestěhovat do vyšší úrovně nad potrubí obecní kanalizace, přichází na řadu instalace zpětných klapek, které zabraňují právě opačnému průtoku vod kanalizačním potrubím.